top of page
Search
  • Writer's pictureBjarke Møller

Wind: Kampen står mellem demokrati og autokrati

”Det er nødvendigt, at Europa kan slukke sine egne brande.” Det siger professor ved Københavns Universitet, i denne podcastudgave af Europa-samtaler. Marlene Wind er også særlig rådgiver for vicepræsidenten i Europa-Kommissionen, Josep Borell, der er EU´s høje repræsentant i udenrigspolitikken.


”Den primære udfordring i dag er demokrati versus autokrati. Det er den helt grundlæggende skillelinje i al politik i dag,” siger hun med henvisning til, at de europæiske demokratier og EU står overfor ekspansive autokratiske magter, som vi er nødt til at forsvare os imod. Hendes budskab er, at det er ekstremt vigtigt for EU at stå fast i kampen for demokratiet og retsstaten. Både indadtil i unionen overfor lande som Ungarn og Polen, såvel som i forhold til autoritære magter i vores nærområde som Rusland. Vi skal erkende, at vi står i en ny geopolitisk uorden, mener Marlene Wind: ”Det er utrolig vigtigt at erkende, hvad vi ser i Kina, Hongkong og Taiwan, der bliver truet. Og der er nu et Rusland, der truer Ukraine, og det er så frygtindgydende, at vi forhåbentlig erkender, at der er noget at kæmpe for i fællesskab. Vi står for nogle fælles værdier i Europa, som vi er nødt til at beskytte. Hvis ikke vi gør det, så kan det ende med, at vi bliver løbet over ende, og at nogle lande i alt fald vil bevæge sig ud i dubiøse alliancer med de her autokrater.”

HUN FRYGTER også, at Donald Trump i værste fald igen kan komme til magten i USA ved præsidentvalget i 2024. ”Gode hæderlige forskere i USA, som bl.a. Francis Fukuyama, mener, at USA er på nippet til at bevæge sig i en autokratisk retning. Det er jo rystende. Hvis det er det, vi står overfor, så må det simpelthen være det, der skal forene os i Europa i en kamp om beskyttelsen af vores demokrati,” fastslår hun.

Marlene Wind mener, at der skal laves en række grundlæggende reformer i EU, der styrker fællesskabets evne til at forsvare de europæiske interesser i en uordentlig verden. Der bør bl.a. indføres kvalificerede flertalsbeslutninger i udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Hun anbefaler også, at Danmark snart afskaffer sit forsvarsforbehold: ”Det er absolut nødvendigt, at det står i en ny Europapolitisk aftale. Den her folkeafstemning, tror jeg godt, kan vindes,” siger hun.

Europasamtalen er led i en podcastserie om fremtidens Europa frem mod 2030.


Lyt til samtalen på alle førende podcastplatforme. Den kan også findes på Podbean: https://www.podbean.com/ew/pb-canec-11c2833


Serien er støttet af Europa-Nævnet.

49 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page